Νομικά Κέιμενα – Εντοπισμός συσκευών τηλεφώνων σε πραγματικό χρόνο – FFS Family & Friends Security

Νομικά Κέιμενα

Το FFS, εφεξής «Εφαρμογή», είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή η οποία αποτελείται από ξεχωριστά υποσυστήματα, της οποίας αποκλειστική υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την εμπορική εκμετάλλευση είναι η εταιρία με την επωνυμία «MILITARY CLUB MON/ΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εφεξής «Εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, οδός ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 7, με Α.Φ.Μ. 997702580 Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, αρ. ΓΕΜΗ 009554901000, νομίμως εκπροσωπούμενη.

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εφαρμογής FFS, αλλά και την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την περιήγησή σας, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σκοπός της Εφαρμογής

Σκοπός της εφαρμογής είναι η καταγραφή συντεταγμένων γεωτοποθεσίας, μέσω της λειτουργίας των αισθητήρων GPS των κινητών τηλεφώνων (smartphone), για τον εντοπισμό τους τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και μεταγενέστερα, καθώς επίσης και η άμεση ειδοποίηση μιας καταχωρημένης συσκευής προς όσους χρήστες έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα, για το ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού Κατάσταση Κινδύνου (Panic Button).

Περιγραφή της Εφαρμογής και τον υποσυστημάτων

Η Εφαρμογή αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

  1. Ιστοσελίδα προβολής (Website)
  2. Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό σύστημα Android (Διατίθεται μέσω του Google Play Marketplace)
  3. Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό σύστημα iOS (Διατίθεται μέσω του Apple Store Marketplace)

Ιστοσελίδα Προβολής (Website)

Πρόκειται για μια δυναμική ιστοσελίδα (Dynamic Web Site) που σκοπός της είναι η ενημέρωση του κοινού για τις λειτουργίες και την προβολή της «Εφαρμογής». Η Ιστοσελίδα Προβολής είναι προσβάσιμη με ελεύθερη πρόσβαση από οποιονδήποτε, χωρίς διαδικασία εγγραφής, μέσω οποιουδήποτε προγράμματος φυλλομετρητή (browser) από επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop pc), φορητούς υπολογιστές (laptop / tablet), έξυπνα κινητά (smartphones).

Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό σύστημα Android + iOS

Οι χρήστες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής FFS θα πρέπει να κάνουν τα παρακάτω βήματα:

1. Να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν στο κινητό τους τηλέφωνο (smartphone) την εφαρμογή FFS Family & Friends Security από το αντίστοιχο Marketplace (Google Play Store ή Apple Play Store)

2. Να επιλέξουν τον ρόλο με τον οποίο θέλουν να κάνουν ΕΓΓΡΑΦΗ (ΓΟΝΕΑΣ ή ΠΑΙΔΙ)

3. Για την εγγραφή τους θα χρειαστεί να καταχωρήσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους και να δηλώσουν έναν κωδικό πρόσβασης (password)

4. Θα λάβουν ένα επιβεβαιωτικό SMS για την ταυτοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους

Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών

Η Εφαρμογή υποστηρίζει τρεις (3) ρόλους χρηστών, με τα αντίστοιχα δικαιώματα:

1. Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου

2. Γονέας – Επιβλέπων

3. Παιδί

Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου

Ο χρήστης με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου, εφόσον έχει ενεργό πακέτο συνδρομής, μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί έως και 5 μέλη ανά πακέτο, δίνοντάς τους τον αντίστοιχο ρόλο με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι χρήστες να έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο (smartphone) την εφαρμογή FFS και να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους με τον αντίστοιχο ρόλο (ΓΟΝΕΑΣ ή ΠΑΙΔΙ).

Όταν ο χρήστης με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου θέλει να προσθέσει κάποιο μέλος (ΓΟΝΕΑ ή ΠΑΙΔΙ) στο πακέτο του, θα στείλει μια πρόσκληση μέσω της αντίστοιχης σελίδας της Εφαρμογής, στον χρήστη που επιθυμεί, πληκτρολογώντας απλά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του. Η Εφαρμογή θα στείλει μια ειδοποίηση (notification) όπου ενημερώνει τον ιδιοκτήτη της συσκευής που έλαβε την πρόσκληση ότι «Ο χρήστης <Ονοματεπώνυμο> ζητάει να σας προσθέσει στο πακέτο του με ρόλο <Ρόλος>» (το συντακτικό της ειδοποίησης δεν είναι δεσμευτικό).

Ο ιδιοκτήτης της συσκευής μπορεί να επιλέξει αν θέλει να κάνει δεκτό το αίτημα ή να το απορρίψει. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης της συσκευής έχει πάντα τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής του. Κάθε χρήστης με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου μπορεί να βλέπει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα γεωτοποθεσίας (geolocation) όλων των συσκευών που είναι καταχωρημένα στο πακέτο του.

Τα δεδομένα αυτά είναι κρυπτογραφημένα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν ακόμα και αν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε αυτά μέσω της βάσης δεδομένων της εφαρμογής και αποκρυπτογραφούνται μόνο από τους χρήστες με τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Γονέας – Επιβλέπων

Ο χρήστης με ρόλο Γονέας – Επιβλέπων , εφόσον έχει προσκληθεί από έναν χρήστη με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου να ενταχθεί στο πακέτο του και εφόσον έχει αποδεχτεί την πρόσκληση, τότε μπορεί να βλέπει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα γεωτοποθεσίας (geolocation) όλων των συσκευών που είναι καταχωρημένα στο πακέτο που συμμετέχει.

Παιδί

Ο χρήστης με ρόλο Παιδί, εφόσον έχει προσκληθεί από έναν χρήστη με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου να ενταχθεί στο πακέτο του και εφόσον έχει αποδεχτεί την πρόσκληση, τότε η συσκευή του στέλνει δεδομένα γεωτοποθεσίας προς την Εφαρμογή και έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του μηχανισμού Κατάστασης Κινδύνου (Panic Button), με τον οποίο οι χρήστες με ρόλο Γονέας – Ιδιοκτήτης πακέτου και Γονέας – Επιβλέπων του πακέτου που ανήκει θα λαμβάνουν ενημερώσεις (push notifications) ανά 10 δευτερόλεπτα και μέχρι να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη Παιδί ο μηχανισμός.

Γενικοί Όροι

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Εταιρείας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους περιλαμβανομένους σ’ αυτήν κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. Ο δε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση η εξακολούθηση της χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες (τυχόν) αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε άλλη αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους , υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστική ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους επισκέπτες/χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος, τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη και να αρνηθεί την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ο χρήστης ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (username), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που του παρέχονται προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι και αποδεκτοί. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Η χρήση της υπηρεσίας εγγραφής από τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε τυχόν (ακόμα και ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. H Εταιρεία δηλώνει ότι θεωρεί τα στοιχεία των χρηστών εμπιστευτικά και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω του αριθμού 2102770551 ή στέλνοντας e-mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ffs.com.gr.  Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει τη διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή η Εταιρεία δεν παραλάβει δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από το πληροφοριακό της σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

Ο χρήστης ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει, συνομολογεί και αποδέχεται ότι:

α. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για όλα τα στειχεία που καταχωρεί κατά την Εγγραφή του στην Εφαρμογή, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- email) που δηλώνει κατά την εγγραφή του (για την οποία δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του), καθώς και ότι είναι ενήλικος

β. η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία/δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία/δικαιολογητικά ή η Εταιρεία διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την δυνατότητα πρόσβασης, να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της ιστοσελίδας της καθώς και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον χρήστη από την ιστοσελίδα της.

Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας

Οι επισκέπτες/χρήστες που δεν εμπιστεύονται τον παρόντα ιστότοπο καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την χρήση της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλλει τη μέγιστη επιμέλεια για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων που αποτελούν την Εφαρμογή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω τεχνικών προβλημάτων ή Ανωτέρας Βίας.

Η Εταιρεία μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια αλλά ούτε και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών και συνεπώς  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων. Η Εταιρεία δικαιούται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου χωρίς προειδοποίηση, αν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στην υλικοτεχνική υποδομή του χρήστη (ενδεικτικά: τον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιεί για την πλοήγησή του).

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακεραιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών, των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αλλά ούτε και σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδίασε ο επισκέπτης.

Κάθε τυχόν αξίωση επισκέπτη εναντίον της Εταιρείας θα πρέπει να διατυπωθεί μέσα στον πρώτο (1ο) μήνα της εμφάνισης του αντικειμένου της αξίωσης.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των επισκεπτών/χρηστών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την Εταιρεία, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες οφείλουν να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της εφαρμογής FFS, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, ή να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας .

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Στο βαθμό που έιναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Internet», η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθεται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Προσωπικά δεδομένα

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτά, προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση.

Η Εταιρεία, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση των στοιχείων σας.

Η Εταιρεία, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρούμενης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει.

Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για οριστική διαγραφή των στοιχείων σας ή για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σας σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ffs.com.gr.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση τους.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η εφαρμογή FFS προστατεύει τα μέλη του από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης SSL.

Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς την εφαρμογή FFS.

Η εκτέλεση των πληρωμών με χρεωστική/πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας οπότε τα στοιχεία καρτών σας καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματά της.

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας διεξάγει τις επιχειρηματικές της δράσεις σε συμφωνία με τις αρχές της ιδιωτικότητας, εφαρμόζοντας δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έτσι ώστε να σας παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Οι εν λόγω αρχές που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, εφαρμόζονται σε όλων των ειδών τις δραστηριότητές μας που περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με άτομα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, της έρευνας, της παραγωγής, των εμπορικών δραστηριοτήτων, της εταιρικής υποστήριξης και των μεταφορών δεδομένων.

Ενδεικτικά η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή σε:

Προωθητικές και εμπορικές δραστηριότητες: αξιολόγηση των αγορών σχετικά με τα προϊόντα μας/διαφήμιση, μάρκετινγκ, πώληση, διανομή και παράδοση των προϊόντων μας/επικοινωνία με τους πελάτες μας και άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών μας/χορηγία και διεξαγωγή δρώμενων

Εταιρική υποστήριξη: πρόσληψη, διαχείριση και αποζημίωση εργαζομένων/διεξαγωγή αξιολογήσεων της απόδοσης και των ταλέντων των εργαζομένων/παροχή εκπαίδευσης/διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την δεοντολογία και την ιδιωτικότητα/διαχείριση και εξασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων και υποδομών/προμήθεια και πληρωμή για προϊόντα και υπηρεσίες/πλήρωση των δεσμεύσεών μας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια/επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε συμπεριλαμβανομένων πελατών, υποψηφίων και συνεργατών.

Αντιστοίχως, κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας, και τρίτα άτομα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα για την εταιρία μας, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τήρηση των υποχρεώσεων τους έναντι στην παρούσα Πολιτική και τους υφιστάμενους νόμους.

Οι αρχές ιδιωτικότητας που περιγράφονται παρακάτω, συνοψίζουν τα πρότυπα και τις βασικές προϋποθέσεις για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων από την εταιρεία μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

1. Αναγκαιότητα – ελαχιστοποίηση των δεδομένων

• Πριν τη συλλογή, χρήση ή διανομή Προσωπικών Δεδομένων, καθορίζουμε και καταγράφουμε τον ειδικό, έννομο επιχειρησιακό σκοπό που εξυπηρετείται.

• Καθορίζουμε και καταγράφουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους καθορισμένους επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο ορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τη φύση και το είδος της δραστηριότητας.

• Δε συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε περισσότερα Προσωπικά Δεδομένα από ότι είναι αναγκαίο και δεν παρακρατούμε Προσωπικά Δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους καθορισμένους επιχειρησιακούς σκοπούς.

• Ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα όταν οι επιχειρησιακές οι νομικές απαιτήσεις καθιστούν αυτό αναγκαίο καθώς και όταν οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή διεργασία να παρακρατούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι αναγκαίες απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί στις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες και ότι έχουν ενημερωθεί τα τρίτα πρόσωπα που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία.

2. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

• Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους που είναι άδικοι για τα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα.

• Καθορίζουμε το εάν η προτεινόμενη συλλογή, χρήση ή άλλης μορφής επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί κίνδυνο για υπαρκτές ή ακαθόριστες βλάβες στα άτομα, στοχεύοντας πάντα στην αποτροπή τους.

• Εάν η φύση των δεδομένων, οι τύποι ανθρώπων ή η δραστηριότητα περιέχουν έναν εγγενή κίνδυνο υπαρκτών ή ακαθόριστων βλαβών, εξασφαλίζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υπερτερεί σε σχέση με τα αντίστοιχα οφέλη για τα άτομα αυτά.

• Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων»), αυτή πραγματοποιείται μόνο με την ρητή συναίνεση των ατόμων ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται ρητά από τους υφιστάμενους νόμους.

• Καταγράφουμε την ανάλυση των κινδύνων και σχεδιάζουμε τους όποιους απαιτούμενους μηχανισμούς για την απόκτηση και καταγραφή στοιχείων που αποδεικνύουν τη συναίνεση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες. Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους ή σκοπούς που δεν είναι διαφανείς.

• Όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφο της Πολιτικής αυτής, που αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα παρέχει ψηφιακά ή/και φυσικά αντίγραφα της παρούσας Πολιτικής μετά από αίτηση στις διευθύνσεις που παρατίθενται παρακάτω.

• Όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από άτομα, τα ενημερώνουμε μέσω μιας ευδιάκριτης και εύκολα προσβάσιμης ειδοποίησης ιδιωτικότητας ή με παρόμοια μέσα, παρέχοντάς τους τις κάτωθι πληροφορίες:

-την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας

-τους σκοπούς της επεξεργασίας

-εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας, ποια είναι τα συμφέροντα αυτά

-τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-τυχόν διαβίβαση δεδομένων

-το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα

-την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας

-όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της

-το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

-τη νομική φύση της παροχής

-την πιθανότητα ύπαρξης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

• Εάν ταυτοποιηθούν νέοι εύλογοι εταιρικοί σκοποί για Προσωπικά Δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, εξασφαλίζουμε ότι, είτε ο νέος εταιρικός σκοπός (συμπεριλαμβανομένου ενός ουσιαστικά παρόμοιου σκοπού) είναι συμβατός με τον σκοπό όπως αυτός περιγράφεται στην ειδοποίηση ιδιωτικότητας ή άλλου μηχανισμού διαφάνειας που παρασχέθηκε προηγούμενα στο άτομο, είτε αποκτούμε τη συναίνεση του ατόμου για τη νέα χρήση των Προσωπικών του Δεδομένων.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτά μεταφέρονται από ή προς άλλους οργανισμούς-επιχειρήσεις.

Μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα ή επιτρέπουμε να υποστούν επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα μόνο εάν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πληρούνται, για την εξασφάλιση των οποίων είμαστε υπεύθυνοι.

• Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους ή προς εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της εταιρείας, προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς:

(α) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα,

(β) επιχειρούμε να αποκτούμε εγγυήσεις μέσω έγγραφου συμφωνητικού από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική.

(γ) Εξασφαλίζουμε ότι θα μας ενημερώνουν έγκαιρα για οποιοδήποτε Συμβάν Ασφαλείας και ότι συμφωνούν να συνεργάζονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(δ) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να παρέχει Προσωπικά Δεδομένα στην εταιρία μας, προτού αποκτήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα από το τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Διαφάνειας για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από άλλες πηγές και όχι ειδικά υπό την επίβλεψη της εταιρίας μας, και αποκτούμε εγγυήσεις μέσω εγγράφου συμφωνητικού από το τρίτο πρόσωπο ότι δεν παραβιάζει κάποιο Νόμο ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με την παροχή Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρία μας.

(ε) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να λαμβάνει από την εταιρία μας δεδομένα για επεξεργασία που δεν είναι ειδικά υπό την εποπτεία της εταιρίας μας, προτού παραδώσουμε τα δεδομένα στο τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι το τρίτο πρόσωπο ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για τους επιχειρησιακούς σκοπούς που έχουν οριστεί από το συμφωνητικό και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία.

3. Ποιότητα, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ολόκληρα και ενημερωμένα, και σε συμφωνία με την επιθυμητή χρήση τους.

• Εξασφαλίζουμε ότι οι μηχανισμοί περιοδικού ελέγχου δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στις υποστηρικτικές τεχνολογίες για να επικυρώνουν την ακρίβεια των δεδομένων.

• Εξασφαλίζουμε ότι τα Ευαίσθητα Δεδομένα επικυρώνονται ως ακριβή και ενήμερα πριν τη χρήση, αξιολόγηση, ανάλυση, αναφορά ή άλλη επεξεργασία τους, η οποία ενέχει τον κίνδυνο της αδικίας για τα άτομα εάν χρησιμοποιούνται ανακριβή ή μη επίκαιρα δεδομένα.

• Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο φέρει την ευθύνη προς ενημέρωση της εταιρείας μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.

Ενσωματώνουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Ευαίσθητα Δεδομένα.

• Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι πολιτικές προστασίας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή καταστροφή, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης λόγω καταστροφής, διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, ταξινόμηση πληροφοριών, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, έλεγχο πρόσβασης δικτύου, φυσική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων.

4. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Φορητότητας, Περιορισμού της Επεξεργασίας και Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 7, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 14121 με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ffs.com.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα/www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όροι που πρέπει να γνωρίζετε:

Ανωνυμοποίηση. Η μεταβολή, αποκοπή, εξάλειψη ή άλλος περιορισμός ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων ώστε να καταστεί αδύνατη η χρήση τους για αναγνώριση, εντοπισμό ή επικοινωνία με το άτομο.

Νομοθεσία. Όλοι οι νόμοι, κανόνες, ρυθμίσεις και εντολές γνωμοδοτήσεων που έχουν την ισχύ νόμου.

Προσωπικά Δεδομένα. Όλα τα δεδομένα για ένα αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που ταυτοποιούν το άτομο ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να το εντοπίσουν, παρακολουθήσουν ή επικοινωνήσουν μαζί του. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εξίσου τις πληροφορίες άμεσης αναγνώρισης όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή τίτλο εργασίας, και τις πληροφορίες έμμεσης αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης,  τηλεφωνικό νούμερο αλλά και κωδικοποιημένα δεδομένα.

Συμβάν Ιδιωτικότητας. Η παραβίαση ή παράβαση της παρούσας Πολιτικής ή ενός νόμου ιδιωτικότητας ή προστασίας δεδομένων. Ο καθορισμός του εάν ένα συμβάν ιδιωτικότητας έχει λάβει χώρα και το εάν έχει φυσική υπόσταση θα γίνει από τον Υπάλληλο Προστασίας Δεδομένων και το Νομικό Τμήμα/Τμήμα Συμμόρφωσης.

Επεξεργασία. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή σειράς διεργασιών σε δεδομένα σχετικά με ανθρώπους, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται , της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, πρόσβασης, προσαρμογής, μετατροπής, ανάκτησης, χρήσης, αξιολόγησης, ανάλυσης, αναφοράς, διανομής, αποκάλυψης, μετάδοσης, διάθεσης, στοίχισης, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής.

Συμβάν Ασφαλείας. Πρόσβαση από ένα μη εγκεκριμένο πρόσωπο σε Προσωπικά Δεδομένα ή αποκάλυψη σε μη εγκεκριμένο πρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων ή η εύλογη υποψία της εταιρίας μας ότι αυτό συνέβη. Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα από ή για λογαριασμό της εταιρίας μας χωρίς την πρόθεση να παραβιαστεί η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί Συμβάν Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν έπειτα και αποκαλύφθηκαν μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Πολιτική.

Ευαίσθητα Δεδομένα. Οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων σχετικά με ανθρώπους που περιέχει εγγενή κίνδυνο πρόκλησης πιθανής βλάβης σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που ορίζονται από το νόμο ως ευαίσθητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, δεδομένων που σχετίζονται με υγεία, κληρονομικότητα, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πιστεύω, ποινικό μητρώο, πληροφορίες ακριβής γεωγραφικής τοποθεσίας, αριθμούς τραπεζικών ή άλλης οικονομικής φύσης λογαριασμών, αριθμούς μητρώου που εκδίδονται από το κράτος, ανήλικα άτομα, σεξουαλική ζωή, σχέσεις με εργατικά συνδικάτα, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια και άλλες εργοδοτικές ή κρατικές παροχές.

Τρίτο Πρόσωπο. Οποιαδήποτε έννομη οντότητα, οργανισμός ή άτομο που δεν ανήκει στην εταιρία μας, ή για το οποίο η εταιρία μας δεν έχει ελεγκτικό ενδιαφέρον, ή που δεν εργάζεται για την εταιρία μας. Εκτός εάν έχει ρητά καθοριστεί από την παρούσα Πολιτική, κανένας τομέας της εταιρίας μας δεν απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις ενός τρίτου προσώπου υπό της παρούσα Πολιτική, καθώς όλες οι θυγατρικές και τομείς απαιτείται να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με ανθρώπους σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικό τρόπο, θα αναρτάται μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» www.synigoroskatanaloti.gr Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ffs.com.gr

Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

Διαθεσιμότητα

Η Εταιρεία :

α. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της,

β. διατηρεί το δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματός της για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορεί επίσης, να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση της Εταιρείας,

γ. ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού,

δ. δε φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες, μέσω της Εφαρμογής, όταν επιχειρούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής, με τη λειτουργία, συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Ενημερωτικά δελτία – Newsletters

Η εφαρμογή FFS ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει Newsletters.

Σαν επισκέπτης μπορείτε να εγγραφείτε μόνο με το e-mail σας, στη σχετική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε το link, στο e-mail που θα λάβετε.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε Newsletters, μπορείτε να επιλέξετε τον σύνδεσμο Unsubscribe που βρίσκετε πάντα κάτω μέρος των Newsletters, οπότε γίνετε άμεση διαγραφή του e-mail σας από τη λίστα.

Εάν λάβατε e-mail για επιβεβαίωση εγγραφής κατά λάθος, χωρίς να έχετε συμπληρώσει τη σχετική φόρμα, απλά αγνοήστε το και διαγράψτε το.

Δεν θα εγγραφείτε εάν δεν κάνετε κλικ στο link επιβεβαίωσης εγγραφής.

Σαν εγγεγραμμένο μέλος μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση παραλαβής Newsletters στην επεξεργασία/τροποποίηση των στοιχείων σας.

Η εφαρμογή FFS δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοσή τους.

Μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν καταλήγουν εκεί.

Σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύστε τη διεύθυνση αποστολής τους στη λίστα ασφαλών αποστολέων.

Η ενημέρωση από την εφαρμογή FFS , γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

Συνδρομές

Η εφαρμογή FFS είναι μια συνδρομητική υπηρεσία. Κατά την δημιουργία του πακέτου συνδρομής σας, θα κατευθηνθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας, όπου θα καυαχωρήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας. Μετά την επιτυχία καταχώρηση της κάρτας σας, θα δημιουργηθεί από την τράπεζα μια Πάγια Εντολή (Recurring Payment). Η τράπεζα θα ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμο το αντίστοιχο μηνιαίο τίμημα της συνδρομής στην κάρτα που δηλώσατε και αυτόματα θα κάνει την χρέωση. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το ποσό, θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες.

Τρόποι πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτησή σας, η εφαρμογή FFS διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

1. Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα

2. Εξαργύρωση κουπονιού

Από 1.1.2014 βάσει νομοθεσίας, οι συναλλαγές  άνω των 500€ γίνονται μόνο μέσω τραπέζης.

Ακύρωση μιας συνδρομής

Η εφαρμογή FFS διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας συνδρομής μέσα από το menu των προσωπικών σας επιλογών.

Με την ακύρωση μιας συνδρομής αυτόματα θα σταλεί εντολή στην συνεργαζομένη τράπεζα να σταματήσει την εντολή Πάγιας Εντολής (Recurring Payment)

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ακύρωση μιας συνδρομής επικοινωνώντας με το τμήμα παραγγελιών στο 2102770551 ή στέλνοντας e-mail στο: info@ffs.com.gr

Απαιτήσεις για τη χρήση της υπηρεσίας – Ανήλικοι

Αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τη σημασία λήψης επιπρόσθετων προφυλάξεων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και την ασφάλεια των παιδιών κατά τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών, δεν επιτρέπεται να δημιουργούν τα δικά τους προφίλ,.

Η εταιρεία ούτε συλλέγει, ούτε ασχολείται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες παιδιού ηλικίας κάτω των 15 ετών, τότε θα προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατό. Εάν γίνει αντιληπτό ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρεία χωρίς τη συγκατάθεση / συναίνεση των γονέων ή άλλου νόμιμου κηδεμόνα των παιδιών, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση των ιστοσελίδων της από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους ή άλλους, στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Η εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο, ήχοι, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, προϊόντα και οι ρυθμίσεις αυτής και κάθε απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, αντιγραφή, μηχανική, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή ή αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η μεταβίβαση κάθε μορφής των δικαιωμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και η τροποποίηση του περιεχομένου ή του λογισμικού, επιμέρους ή ολόκληρου ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Τα ονόματα, εικόνες, σχήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται/εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και τα προϊόντα/εμπορεύματα, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, η δε εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η Εταιρεία κατέχει το εμπορικό σήμα «FFS» και τα λογότυπα του για την Ελλάδα. Ο επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτύου αναγνωρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα της Εταιρείας σχετικά με το σήμα «FFS» και του απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε χρήση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας  και των συνεργατών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών της, ενώ η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε σχετική παράβαση.

Διάφορα

1. Διασυνδέσεις: Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά.

2. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της Εφαρμογής FFS διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση (Ν. 2251/1994 – Ν. 2472/1997 – Ν. 3471/2006).

Σημαντική επισήμανση

Με την είσοδό σας στην Εφαρμογή FFS και σε οποιαδήποτε από τα υποσυστήματά του αποδέχεστε τους όρους που καθορίζονται ανωτέρω.